Dorplijst Puiflijk/Druten-Zuid

NIEUWS

Wij presenteren met trots de top 10 van Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid


1. Ramon Postulart

Ramon heeft meer dan 25 jaar in Puiflijk gewoond en woont nu in Druten. Hij heeft 10 jaar in het bestuur van voetbalclub SCP gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter. Inmiddels is hij al 8 jaar raadslid. Ramon houdt zich bezig met de portefeuille financieel en zorg. Belangrijk speerpunt voor Ramon is dat er een pump track komt voor jongeren.


2. Mustafa Enkür

Mustafa woont meer dan 45 jaar in Druten. Sinds 2016 is hij fractievoorzitter van onze partij en heeft meer dan 15 jaar ervaring in de Drutense politiek. Zet zich al jaren actief in voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid, voorzieningenniveau en de dienstverlening van onze gemeente. Heeft veel kennis en ervaring binnen het sociaal domein en op het terrein van werk en inkomen. In het dagelijks leven is Mustafa werkzaam als manager bij het UWV.


3. Ronald Thoonen

Ronald is geboren in Nijmegen. Hij heeft 17 jaar in de Buitenhof in Druten gewoond, waar hij o.a. voorzitter was van een actieve buurtvereniging. HIj woont nu in Puiflijk. Na een termijn als burgerlid is Ronald nu 4 jaar raadslid. Momenteel is Ronald vertegenwoordiger vanuit Druten voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en heeft zich afgelopen tijd ingezet voor een goed openbaar vervoer van en naar Druten. Ronald blijft zich inzetten voor bereikbaarheid, o.a. openbaar vervoer, regionale samenwerking, een goed ondernemersklimaat, woningbouw en behoud van technisch onderwijs in Druten.


4. Linda van Rhijn

Linda is geboren in Beneden-Leeuwen, daarna naar Boven-Leeuwen verhuisd en inmiddels alweer 16 jaar woonachtig in Druten. Ze werkt al 21 jaar voor de overheid en inmiddels alweer bijna 10 jaar bij de ODR (omgevingsdienst Rivierenland) als beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening (RO). Linda wil graag haar bijdrage leveren aan een goede invulling van de veranderende omgeving waar zij woont. Ze kan haar ervaring vanuit haar werk op RO/milieu gebied daarbij inzetten. Ze is enthousiast om aan de slag te gaan.


5. Annemarie Eskes-van As

Anne-Marie Eskes van As is geboren en getogen in Puiflijk. Zij woont sinds 5 jaar aan de rand van Puiflijk, net in Druten en is werkzaam in het onderwijs en ouderenzorg. Dit zal ook een van de speerpunten zijn; voorzieningen voor ouderen zoveel mogelijk faciliteren zodat zij, eventueel met hulp, zolang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen.


6. Geert van Bergen

Geert is zijn hele leven al woonachtig in het buitengebied van Puiflijk. In het dagelijks leven runt hij een agrarisch bedrijf met melkvee en varkens. Tevens is Geert voorzitter bij gebiedscoöperatie Vitaal Druten die zich inzet de energietransitie met lokaal eigendom te realiseren. Daarnaast is Geert secretaris van ZLTO afdeling land van Maas en Waal, welke de belangen behartigen van de agrarische ondernemers in onze gemeente. Hij vindt het belangrijk dat er goed gekeken gaat worden naar de ruimtelijke vraagstukken voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Denk hierbij aan leegstaande bebouwing, woningnood en de energietransitie.


7. Marieke Zegers

Marieke Zegers, woonachtig in Puiflijk. Zij werkt inmiddels 20 jaar in het basisonderwijs, waarvan de eerste 16 jaar in Puiflijk. In haar vrije tijd sport ze graag en wandelt met haar teckel Janz. Ze vindt het belangrijk dat er korte lijnen tussen burgers en de gemeente zijn en dat er voldoende aandacht is voor zorg met betrekking tot kinderen en jeugdigen.


8. Twan van Lith

Twan is 23 jaar, woont al zijn gehele leven in Druten en is sinds dit jaar achterbandlid van Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid. Hij is docent Geschiedenis in opleiding, maar heeft daarnaast ervaring in verschillende (vrijwilligers-)werkgebieden. Twan hecht groot belang aan het welzijn van jong en oud en staat voor groei op sportief en cultureel gebied.


9. Hamza Öner

Hamza is 23 jaar oud, geboren in Nijmegen en 23 jaar woonachtig in Druten Zuid. Hamza heeft de opleiding bewegingsagogie afgerond wat gericht is op bewegen met specifieke doelgroepen. Hij heeft ervaring met werken binnen de ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met krachtsporten (bodybuilding) en heeft hiervoor meerdere prijzen ontvangen.


10. Thomas Hanenberg

Thomas is 30 jaar en is vrijwel zijn hele leven woonachtig in het buitengebied van Puiflijk. In het dagelijks leven heeft hij onder andere een agrarische onderneming. Het is voor hem belangrijk dat het buitengebied een plek is waar ondernemers en burgers naast elkaar leven en ondernemen, dit voor een leefbaar platteland.