Dorplijst Puiflijk/Druten-Zuid

Onze speerpunten

Naast het verkiezingsprogramma lichten we er graag een aantal specifieke speerpunten eruit. Dit zijn de onderwerpen die wij de komende vier jaar gaan realiseren voor Puiflijk, Druten-Zuid en Druten. Je kunt ons hierop aanspreken.

Puiflijk

1

Nieuwbouw van dorpshuis de Lier met diverse faciliteiten in samenspraak met inwoners;

2

We ontwikkelen in samenspraak met de inwoners een centrum- en woonvisie voor de toekomst van Puiflijk;

3

Goede ondersteuning voor SCP ten behoeve van een nieuw clubhuis;

4

Veiligheid van de Kerkstraat voor ’t Geerke verbeteren in samenspraak met de bewoners;

5

Een fiets- en skate pumptrack voor jongeren in de gemeente;

6

Groene inrichting op de Rogberg weer terug naar aanleiding van de vraag van de bewoners;,

7

Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, jonge gezinnen, doorstromers en levensloopbestendige woningen voor senioren;

8

Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners en een zelfbewoningsplicht;

9

Nieuwbouw op terrein Van der Zandt met doelgroep specifieke woningen en respect voor het dorpse karakter van Puiflijk;

10

Structureel onderhoud van openbare ruimte en groen intensiveren;

11

Starten en ontwikkelen van een visie voor de nieuwbouw van basisschool ’t Geerke;

12

Realisatie van een speeltuin op het Tabaksveld;

13

Slimme afvalcontainers en aanpak overlast door afval naast de containers;

14

Meer bankjes in het dorp voor onder anderen senioren;

15

Openbaar vervoer verbeteren met voldoende buslijnen;

16

Doorstroming van de N322 aanpakken;

17

Realiseren van stilteruimtes in combinatie met de bibliotheek;

18

De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote investeringen voor onze inwoners die niet passen binnen de begroting is beperkte lastenstijging mogelijk.

Druten-Zuid

1

Snelheid vertragende maatregelen op de Koekoek;

2

Aanpak overlast jongeren door inzet straatcoaches en realisatie van voldoende activiteiten voor jongeren in de wijk;

3

Structureel aanpak en onderhoud van openbare ruimte en groen intensiveren in de wijk;

4

Verkeersveiliger maken van het fietspad langs de Albert Heijn richting Scharenburg;

5

Slimme afvalcontainers en aanpak overlast door afval naast de containers;

6

Speel, sport- en ontmoeting plaatsing realiseren op het Kleurencirkel park in Druten-Zuid;

7

Een fiets- en skate pumptrack voor jongeren in de gemeente;

8

Betaalbare koop- en huurwoningen voor starters, jonge gezinnen, doorstromers en levensloopbestendige woningen voor senioren;

9

Nieuwbouw met voorrang voor eigen inwoners en een zelfbewoningsplicht;

10

Meer bankjes voor senioren in Druten-Zuid;

11

Openbaar vervoer verbeteren met voldoende buslijnen;

12

Doorstroming van de N322 aanpakken;

13

Realiseren van stilteruimtes in combinatie met de bibliotheek;

14

De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote investeringen voor onze inwoners die niet passen binnen de begroting is beperkte lastenstijging mogelijk.

Druten

1

Verbeteren en veiliger maken van Raadhuisstraat in combinatie met Elshof, Kasteellaan, Piet Verslootstraat en Hogestraat;

2

Slimme afvalcontainers en aanpak overlast door afval naast de containers;

3

Veilige oversteek Tichellande en verbinding met Gelenberg door fietspad naast het Drutens bosje met verlichting;

4

Aanpak overlast jongeren door inzet straatcoaches en realisatie van voldoende activiteiten voor jongeren;

5

Verkeersveiliger maken van het fietspad langs de Albert Heijn richting Scharenburg;

6

Meer bankjes in het dorp voor onder anderen senioren;

7

Een fiets en skate pumptrack voor jongeren in de gemeente;

8

Speel, sport- en ontmoeting plaatsing realiseren bij de Spin;

9

Uitbreiding kampeerplaatsen aan de Veerdam;

10

Structureel aanpak en onderhoud van openbare ruimte en groen intensiveren;

11

Veiligheid bij school de Kubus bewaken en eventueel maatregelen nemen;

12

Meer watertappunten op toeristische routes zoals bijvoorbeeld bij het pontje;

13

Openbaar vervoer verbeteren met voldoende buslijnen;

14

Doorstroming van de N322 aanpakken;

15

Realiseren van stilteruimtes in combinatie met de bibliotheek;

16

De gemeentelijke lasten stijgen alleen met het inflatiepercentage. Bij grote investeringen voor onze inwoners die niet passen binnen de begroting is beperkte lastenstijging mogelijk.