Dorplijst Puiflijk/Druten-Zuid

RAADSSTUK

Schriftelijke vragen N322

Schriftelijke vragen N322

Inleiding In het verleden heeft onze partij regelmatig vragen gesteld over de status van de N322. Op dit moment geldt nog steeds de status quo dat de N322 nog niet aangepakt gaat worden. Echter is de slechte ontsluiting bijna iedere morgen waar te nemen tussen 07.30u en 09.00u. Daarom hebben wij de volgende vragen?

VragenAntwoorden College
Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen in het gesprek met de provincie tav de N322?Nee. Het project wacht op besluitvorming bij de provincie Gelderland.
 
Ziet het college mogelijkheden om de druk op te voeren met de regiogemeenten en zo ja bent u dit van plan dan?Nee. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt elk geschikt moment gebruikt om aandacht te vragen voor de aanpak van de N322.
 
Als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn tav verbreding, is het dan mogelijk om aan te dringen op oplossingen die wellicht tijdelijke verlichting geven zoals bv het verlengen voor de invoegstrook bij Deest, een toerritdosering bij afslag Deest en een bord op de N322 bij Deest met Geef ritsers ruimteDe provincie heeft d.m.v. onderzoek een robuuste oplossingsrichting uitgewerkt die in de regio bestuurlijk draagvlak heeft. Ook tijdelijke verkeersmaatregelen zijn verkend en al doorgevoerd. Toeritdosering is geen tijdelijke optie en zal eerst goed onderzocht moeten worden op bruikbaarheid. Gezien het feit dat de N322 tijdens de ochtendspits vol is lijkt een toeritdosering op voorhand niet de oplossing te zijn voor het probleem.

Bron foto: www.gelderlander.nl